Share |

ติดต่อ กรุงเทพ โอเอ คอมส์

หน้าหลัก » ติดต่อเรา

บริษัท กรุงเทพ โอเอ คอมส์ จำกัด

333/81 ไอทีสแควร์ ชั้น 4 ทาวเวอร์ 1
ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์: (662) 576-1466-77
โทรสาร: (662) 576-1466-77 ต่อ 129
อีเมล์: center@bangkokoa.com
แผนที่

การรับแจ้งปัญหา

หากเกิดเหตุขัดข้องของอุปกรณ์ใช้งานนั้นๆ (ขึ้นอยู่กับอายุการใช้งานของอุปกรณ์ หรืออาจเกิดจากการใช้งานผิดประเภท) ทางผู้ว่าจ้างสามารถแจ้งปัญหาได้ 3 วิธี ได้แก่
1
การแจ้งปัญหาทางหมายเลขโทรศัพท์
0-576-1466-77 ต่อ 119
2
การแจ้งปัญหาทางหมายเลขโทรสาร
0-2576-1466-77 ต่อ 130
3
การแจ้งปัญหาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(Email : center@bangkokoa.com)